"paikka" - Selaus asiasanan mukaanArtikkelit

  • Maaseutu yritysimagossa : visuaalisuudesta uutta potkua maaseudulle 

   Lundström, Niklas; Honkaniemi, Tuomas; Viinamäki, Olli-Pekka (Maaseudun uusi aika ry., 03.05.2019)
   article
   Artikkelin tavoite on tuottaa uusia näkemyksiä maaseudun imagokeskusteluun ja avata uusia mahdollisuuksia maaseutumaisten kuntien, yhdistysten ja maaseudun yritysten imagotyölle. Artikkelissa analysoidaan Kyrö Distilleryn ...
  • Utopia, utopismi ja paikan tutkimus 

   Karhu, Mikko (Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, 19.06.2019)
   article
   Esittelen katsauksessa tutkimusaihepiirini, joka koskee utopioita, utopismia ja paikan tutkimusta. Vuonna 2016 valmistuneessa lisensiaatin opinnäytetyössäni tutkin kolmea klassista utopia- ja dystopiakirjallisuuden lajityyliin ...
  • Yrittäjyyden edistäminen maaseutuhallinnossa : paikkasokeaa, paikkatietoista ja paikkaperustaista kehittämistä 

   Kujala, Päivi; Luoto, Ilkka; Virkkala, Seija (Maaseudun uusi aika ry, 2019)
   article
   Artikkelissa tulkitaan eksogeenisen, endogeenisen ja neoendogeenisen kehittämisen näkökulmia suhteessa laajempaan maaseudun kehittämisen teoriaperintöön. Tähän perustuen määritellään kolme yrittäjyyden edistämisen diskurssia: ...