- Selaus nimekkeen mukaanArtikkelit

Aineistot 1307-1326 / 1566

  • Synergies Between Transportation Systems, Energy Hub and the Grid in Smart Cities 

   Sheikh, Morteza; Aghaei, Jamshid; Chabok, Hossein; Roustaei, Mahmoud; Niknam, Taher; Kavousi-Fard, Abdollah; Shafie-Khah, Miadreza; Catalão, João P. S. (IEEE, 02.04.2021)
   article
   The concept of smart cities has emerged as an ongoing research in recent years. In this case, there is a proven association between the smart cities and the smart devices, which have caused the power systems to become more ...
  • Systemaattinen käsiteanalyysi tutkijan työssä 

   Nuopponen, Anita; Katajamäki, Heli (VAKKI ry, 2020)
   article
   Tutkielmien laatijat joutuvat työnsä eri vaiheissa selvittämään ja kuvaamaan tutkimukseensa sisältyvää käsitteistöä ja termistöä sekä erilaisia jaotteluja ja käsitejärjestelmiä. Tässä tekstissä kuvataan systemaattisen ...
  • Systems theory as a research framework for dispute prevention and resolution by design 

   Hietanen-Kunwald, Petra; Haapio, Helena; Toivonen, Nina; Ducato, Rossana; Strowel, Alain (Ledizioni, 28.10.2021)
   bookPart
  • Taking Deliberation to the Streets : Reflections on Deliberative Walks 

   Raisio, Harri; Ehrstöm, Peter (University of Gothenburg, 2017)
   article
   The focus of this article, a model that we call the Deliberative Walk, builds on the principles of Citizens’ Juries and Development Walks. Two case studies are used to explore the potential of uniting the two different ...
  • Talent Management and the Communication of Talent Status 

   Sumelius, Jennie; Smale, Adam; Tarique, Ibraiz (Routledge, 19.08.2021)
   article
   This chapter reviews selected literature on talent status communication from the individual employee perspective, which is a small but rapidly emerging area within Talent Management (TM) research. Corporate TM tends to be ...
  • Talent Management in Multinational Corporations 

   Björkman, Ingmar; Ehrnrooth, Mats; Mäkelä, Kristiina; Smale, Adam; Sumelius, Jennie; Collings, David; Mellahi, Kamel; Cascio, Wayne (Oxford University Press, 01.10.2017)
   bookPart
   The focus of the chapter is on the practices used by multinational corporations (MNCs) to manage employees defined as ‘talent’. We examine the content of corporate practices, the actors involved in carrying out these ...
  • Talent responses to talent status awareness—Not a question of simple reciprocation 

   Ehrnrooth, Mats; Björkman, Ingmar; Mäkelä, Kristiina; Smale, Adam; Sumelius, Jennie; Taimitarha, Susanna (Wiley, 24.03.2018)
   article
   How to manage talent effectively is a key question in organisations. Yet we still know relatively little about talent's psychological reactions to their exclusive status. Based on psychological contract theory and research ...
  • Task equivocality and process modularity in R&D offshore collaboration projects 

   Patel, Pankaj C.; Parida, Vinit; Jayaram, Jayanth; Oghazi, Pejvak (Elsevier, 30.08.2018)
   article
   Task equivocality could be a key impediment in offshore collaboration projects. Process modularity, or the extent to which offshore collaboration tasks can be decoupled and re-sequenced with little loss of functionality ...
  • Tavoitteena turvallisuus : Miten kehittää turvallisuuskulttuuria ja tukea kriiseistä oppimista sairaaloissa? 

   Mannila, Erikka; Laajalahti, Anne (Kansanvalistusseura, 31.03.2021)
   article
   Turvallisuuden varmistaminen on elintärkeä osa sairaaloiden jokapäiväistä toimintaa. Artikkelissa tarkastellaan turvallisuuskulttuurin rakentamista ja kriiseistä oppimisen tukemista sairaaloissa. Tutkimusaihetta lähestytään ...
  • Taxonomy of Knowledge Management in Open Innovations 

   Haapalainen, Päivi; Kantola, Jussi (2015)
   article
   This paper discusses knowledge management in an open innovation context. Open innovation is one of the most popular topics in innovation literature at the moment. Knowledge management is needed to enable inbound ...
  • Teaching LSP to technical communicators 

   Koskela, Merja; Isohella, Suvi; Humbley, John; Budin, Gerhard; Laurén, Christer (Mouton De Gruyter, 01.01.2018)
   bookPart
   The purpose of this article is to provide a new perspective on how technical communication competencies can be supported by the basic ideas of LSP theories and LSP research in technical communication education. A ...
  • Teaching public administrators and leaders to handle complexity 

   Raisio, Harri; Puustinen, Alisa; Vartiainen, Pirkko; Lindell, Juha; Ollila, Seija (University of Bamberg Press, 2018)
   article
   Understanding and working under complexity has become ‘the new normal’ in public administration. Hence complexity must also be integrated into teaching and training of public administrators, not only in higher education ...
  • Technical requirements for practical implementation of fault passage indication 

   Farughian, Amir; Kumpulainen, Lauri; Kauhaniemi, Kimmo; Pettissalo, Seppo; Sallinen, Ville (IEEE, 21.12.2021)
   article
   One of the distinctive features of smart grids is feeder automation. Fault location is an important part of this feature and has become an essential function for distribution system operators. Reliable fault location ...
  • Technical trading rules in the cryptocurrency market 

   Grobys, Klaus; Ahmed, Shaker; Sapkota, Niranjan (Elsevier, 01.01.2020)
   article
   This paper studies simple moving average trading strategies employing daily price data on the eleven most-traded cryptocurrencies in the 2016–2018 period. Our results indicate a variable moving average strategy is successful ...
  • Technology development process and managing uncertainties with sustainable competetive advantage approach 

   Tilabi, Sara; Tasmin, Rosmaini; Takala, Josu; Palaniappan, Ravindran; Hamid, Nor Aziati Abd; Ngadiman, Yunos (4S go, s.r.o., 2019)
   article
   The main purpose of this research work is to assist the decision-making process which is related to technology and knowledge factor within an organization. The data has been gathered and analysed from a particular multinational ...
  • Teknisen viestinnän taidot ja tehtävät työpaikkailmoituksissa 

   Nissilä, Niina; Nuopponen, Anita (VAKKI ry, 2018)
   article
   Yrkesbilden för teknikinformatör (eng. technical writer, technical documentation specialist) är tämligen ny i Finland och uppgifterna kring teknisk kommunikation har ofta skötts vid sidan av till exempel planerings- och ...
  • Teknologinen näkökulma (viestinnän) tutkimukseen 

   Sihvonen, Tanja; Katajamäki, Heli (VAKKI ry, 2020)
   article
   Tässä artikkelissa pohdin median ja viestinnän tutkimusta teknologisesta näkökulmasta. Tarkastelen teknologiaa ja sen kehitystä myös laajemmin osana tieteellistä työskentelyä. Artikkelin tavoitteena on tuoda tieteellisestä ...
  • Tekoäly ja hallinnon käytännöt : paluu byrokratiaan 

   Autioniemi, Jari; Laakkonen, Mika (Jyväskylän yliopisto, 2021)
   bookPart
   Suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttavat hyvinvointivaltion kriisi ja informaatioteknologian laajentuminen. Oletetaan, että informaatioteknologia ja tekoäly johtavat julkisen sektorin tehokkuuden, taloudellisuuden ja ...
  • Tekoäly työssä? : Kuvitteellinen käyttöjärjestelmä työntekijänä, avustajana ja kumppanina elokuvassa Her 

   Kärki, Kimi; Sihvonen, Tanja (Kulttuurintutkimuksen seura ry, 08.10.2021)
   article
   Spike Jonzen sci-fi-draaman Her (USA, 2013) keskiössä on kuvitelma tulevaisuuden kaikkitietävästä ja loputtomasti räätälöityvästä käyttöjärjestelmästä (operating system, OS), jonka elokuvan keskushenkilö Theodore Twombly ...
  • Tekoälyn yhteiskehittäminen julkisella sektorilla 

   Autioniemi, Jari (Hallinnon tutkimuksen seura, 2020)
   article
   This article assesses the steps of AI co-creation in the public innovation ecosystem. However, in order to understand AI in the right context, two aims need to be fulfilled first. The limits and possibilities of AI in ...