- Selaus nimekkeen mukaanArtikkelit

Aineistot 1310-1314 / 1314

  • Yliopiston opinnäytteiden ohjaajien roolit ja tutkielmien kirjoittamisen tuki 

   Katajamäki, Heli; Isohella, Suvi; Katjamäki, Heli (VAKKI ry, 2020)
   article
   Artikkelissa tarkastellaan eri tieteenalojen tutkielman ohjaajien näkemyksiä tutkielmien ohjaamisesta, joka nähdään tutkielman tuottamista kehystäväksi institutionaaliseksi käytännöksi. Näin ollen se voi heijastua myös ...
  • Yrittäjyyden edistäminen maaseutuhallinnossa : paikkasokeaa, paikkatietoista ja paikkaperustaista kehittämistä 

   Kujala, Päivi; Luoto, Ilkka; Virkkala, Seija (Maaseudun uusi aika ry, 2019)
   article
   Artikkelissa tulkitaan eksogeenisen, endogeenisen ja neoendogeenisen kehittämisen näkökulmia suhteessa laajempaan maaseudun kehittämisen teoriaperintöön. Tähän perustuen määritellään kolme yrittäjyyden edistämisen diskurssia: ...
  • Yrittäjän eläköityminen yrittäjien itsenä määrittelemänä 

   Järvensivu, Anu; von Bonsdorff, Monika; Tammelin, Mia; Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, 2019)
   article
   Tässä tutkimuksessa syvennymme yrittäjän eläkkeellä olemisen määrittelyyn ja erityisesti yrittäjien itsensä tuottamiin määrittelyihin. Tavoitteenamme on tarkastella sitä, mistä eläköitymisessä ja eläköitymisprosessissa ...
  • Yukawa Potential, Panharmonic Measure and Brownian Motion 

   Rasila, Antti; Sottinen, Tommi (MDPI, 01.05.2018)
   article
   This paper continues our earlier investigation, where a walk-on-spheres (WOS) algorithm for Monte Carlo simulation of the solutions of the Yukawa and the Helmholtz partial differential equations (PDEs) was developed by ...
  • Zero Energy Building by Multi-Carrier Energy Systems including Hydro, Wind, Solar and Hydrogen 

   Mehrjerdi, Hasan; Hemmati, Reza; Shafie-khah, Miadreza; Catalao, Joao P. S. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 28.10.2020)
   article
   This paper proposes a unified solution to address the energy issues in net zero energy building (ZEB), as a new contribution to earlier studies. The multi carrier energy system including hydro-wind-solar-hydrogen-methane-carbon ...