Selaus Yksikön / Tiedekunnan mukaanVaasan yliopiston julkaisutMarkkinoinnin ja viestinnän yksikkö

  • Digitalisoituva viestintä muuttuvassa maailmassa 

   Waaramaa, Teija; Nissilä, Niina (Vaasan yliopisto, 12.05.2023)
   book
   Käsillä olevassa julkaisussa esitellään Vaasan yliopiston viestintätieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sisältöjä. Julkaisu koostuu yhdeksästä artikkelista, joissa tarkastellaan viestinnän tutkimuksen eri osa-alueita, ...
  • Digitalisoituva viestintä muuttuvassa maailmassa 

   Waaramaa, Teija; Nissilä, Niina (Vaasan yliopisto, 12.05.2023)
   book
   Käsillä olevassa julkaisussa esitellään Vaasan yliopiston viestintätieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sisältöjä. Julkaisu koostuu yhdeksästä artikkelista, joissa tarkastellaan viestinnän tutkimuksen eri osa-alueita, ...
  • Elinvoimaa ja kestävyyttä teollisella puurakentamisella 

   Hämäläinen, Mervi; Jussila, Jaakko; Salmi, Asta (Vaasan yliopisto, 01.06.2021)
   report
   Puu rakennusmateriaalina on tehokas keino vähentää rakennusteollisuuden aiheuttamia päästöjä, sillä puun sitoma hiili säilyy rakenteissa pitkään. Puurakentaminen tarjoaakin ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen, kestävän ...
  • Kohti kestävää liikkumista ja liikennettä 2035 : Vaasan murrosareenan tulokset 

   Enell-Nilsson, Mona; Berg, Petra; Marttila, Tatu; Nyström, Johan; Pernaa, Hanna-Kaisa; Rajala, Arto (Vaasan yliopisto, 14.05.2019)
   book
   Vaasan murrosareena on syksyllä/talvella 2018/2019 järjestetty työpajasarja, johon osallistui yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaryhmä. Murrosareenatyöskentely perustuu systeemisen muutoksen suuntaamisen ...
  • Monialainen viestintä : puheesta peleihin 

   Waaramaa, Teija; Kääntä, Liisa; Koskela, Merja; Isohella, Suvi (Vaasan yliopisto, 31.03.2021)
   book
   Tässä julkaisussa esitellään Vaasan yliopiston viestintätieteissä tehtävää tutkimusta. Teos on päivitetty versio vuoden 2018 valintakoeaineistosta, ja se on tarkoitettu Vaasan yliopiston viestintätieteiden uudeksi ...
  • Näkökulmia viestintätieteisiin : asiantuntijoiden viestinnästä digitaalisen median mahdollisuuksiin 

   Kääntä, Liisa; Salmela, Eveliina (Vaasan yliopisto, 03 / 2018)
   book
  • Paikallista ruokaa, kiitos! : Näkökulmia paikkaan kiinnittyvän elintarvikebrändin rakentamiseen 

   Alhonnoro, Lotta; Hintsa, Katariina; Leipämaa-Leskinen, Hanna (Vaasan yliopisto, 24.06.2020)
   report
   Tässä raportissa pohditaan, miten rakentaa paikkaan kiinnittyvä elintarvikebrändi. Tarkastelu kohdistuu erityisesti Pohjanmaan alueella tuotettuihin elintarvikkeisiin sekä yleisemmin pohjalaiseen ruokaan liitettyihin ...