Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

Tuotantoyrityksien ei-taloudellisiin suorituskyvyn mittareihin sekä suorituskykyyn vaikuttavat tekijät –kyselytutkimus

Vastaus tulee sähköpostilla.