Tarkista tietueen käyttöoikeudet.

Kirjaudu (Admin tunnuksilla)

Pyydä lisätietoja aineistosta täyttämällä seuraavat tiedot.

YT-neuvotteluiden vaikutus yrityksen markkina-arvoon: Empiirinen tutkimus Suomen osakemarkkinoilta vuosilta 1999–2009

Vastaus tulee sähköpostilla.